You are currently viewing Kierunek Kariera Zawodowa, Kierunek Kariera

Kierunek Kariera Zawodowa, Kierunek Kariera

Kierunek Kariera dla Agenta Celnego, Kierunek Kariera dla Spedytorów, Logistyków

Zapraszamy skorzystać z bonów na szkolenia celno-spedycyjne oraz wziąć udział w projekcie “Kierunek Kariera” i “Kierunek Kariera Zawodowa”, więcej pod linkiem Kierunek Kariera .
W projekcie mogą wziąć udział osoby, którzy mają związek z Małopolską (pracują, uczą się, mają miejsce zamieszkania).
Dodatkowo również trzeba spełnić następne kryteria:
-trzeba mieć skończone 25 lat, oraz
-trzeba być zatrudnionym lub prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniać pracowników 
By wziąć udział w projekcie, każdy uczestnik ma możliwość skorzystać z pomocy doradców.
Uczestnik programu powinien posiadać ID wsparcia, wskazujący, że Uczestnikowi projektu zostało przyznane dofinansowanie w ramach projektu. ID wsparcia jest także niezbędne do zapisania się na usługę szkoleniową.
ID wsparcia jest dostępne na indywidualnym koncie klienta w Bazie Usług Rozwojowych (dalej zwanej “BUR”).
Na szkolenie w wykonaniu TSL Silesia Group należy zapisać się przez stronę Internetową https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Trzeba zalogować się na swoje konto, wyszukać szkolenie celno-spedycyjne TSL Silesia Group i postepować zgodnie z instrukcją „Jak zrealizować bony”.

 

Szkolenia dostępne dla uczestników programu Kierunek Kariera Zawodowa, Kierunek Kariera.

Zapis na szkolenie:

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!

Dodaj komentarz