TSL Silesia Group, jest to Spółka szkoleniowo-doradcza, która działa na rynku spedycyjno-celnym w połączeniu ze Spółką powiązaną TSL Silesia Sp.z o.o.

Szkoleniowcy TSL Silesia Group mają pod stałą opieką około 80 Spedytorów oraz Agentów Celnych spółki powiązanej TSL Silesia Sp.z o.o.

Dbając o rozwój Spedytorów oraz Agentów Celnych Spółki powiązanej zostały opracowane specjalistyczne szkolenia celno-spedycyjne, program rozwojowy “Krok Naprzód” oraz program szkoleniowy “Edukacyjny Krok Naprzód”.

Spółka TSL Silesia Group świadczy usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie, programy szkoleniowe już kilkakrotnie otrzymały uznanie takich instytucji jak PARP czy Dekra.

W maju 2022 r. TSL Silesia Group przeszła audyt usług szkoleniowych DEKRA, w wyniku którego otrzymała certyfikat potwierdzający skuteczne wdrożenie wymagań standardu usług szkoleniowo-rozwojowych SUS 2.0.

Dzięki wdrożeniu najwyższych standardów usług szkoleniowo-rozwojowych, Spółka świadczy sługi  dofinansowane z EFS Europejskiego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.

Program rozwojowy “Krok Naprzód” opracowany przez szkoleniowców TSL Silesia Group otrzymał nagrodę główną  PARP,  a program szkoleniowy “Edukacyjny Krok Naprzód” otrzymał wyróżnienie PARP w postaci dyplomu.

Mimo otrzymanych wyróżnień,  największym uznaniem jest liczba przeszkolonych Spedytorów oraz Agentów Celnych, którzy otrzymali wsparcie poprzez udział w szkoleniach TSL Silesia Group.

W ciągu roku bieżącego ze szkoleń skorzystali Spedytorzy oraz Agenci Celni oddziałów TSL Silesia Sp.z o.o w Chorzowie, Sławkowie, Hrubieszowie, Dorohusku oraz w Centrali. Z dostępu do programów szkoleniowych mieli także możliwość skorzystać praktykanci obu Spółek, ponieważ dbamy o młode pokolenie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze szkoleń również Klientów oraz Partnerów Spółek TSL Silesia Sp. z o.o. oraz TSL Silesia Group.

Zapraszamy do współpracy:

Referencje Klientów TSL Silesia Group: