Do 80% dofinansowania!

Złóż wniosek i zdobądź dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla siebie i pracowników!

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000982

Szkoleniowcy / Doradcy TSL Silesia Group

Sławomir Musiał jest  Inspektorem Celno -Skarbowym w stanie spoczynku. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Prawa Administracyjnego UŚ, a w 2017r. studia w Wyższej Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – w zakresie bezpieczeństwo finansowe w obrocie gospodarczym. W czasie służby piastował  wiele odpowiedzialnych stanowisk. W roku 1995,powierzono mu kierowanie Oddziałem Celnym w Dąbrowie Górniczej. W roku 2008 objął stanowisko kierownika Oddziału Celnego w Porcie Lotniczym w Katowicach – Pyrzowicach – granicznego oddziału celnego. W styczniu 2016 Szef Służby Celnej powołał go na stanowisko  Zastępcy Dyrektora Izby Celnej w Katowicach. W ramach  obowiązków nadzorował pracę Wydziału Zwalczania Przestępczości. Z kolei w  2017 objął  stanowisko zastępcy Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego . Był odpowiedzialny za organizacje systemu kontroli drogowych przewozu towarów SENT. Doświadczenie w tej materii pogłębił pełniąc służbę na stanowisku starszego eksperta w dziale orzekającym w zakresie kar pieniężnych SENT. Z chwilą odejścia ze służby tj od roku 2020 jest związany z TSL Silesia, gdzie odpowiada za konsultacje doradcze oraz szkolenia . Posiada wszechstronny i szeroki  zasób wiedzy o przepisach Unijnego Kodeksu Celnego, oraz krajowych  aktów prawa  w zakresie cła. Jego zasób  informacji dotyczy także kontekst  regulacji podatkowych. Posiada ekspercki poziom wiedzy w obszarze stosowania przepisów ustawy o systemie monitorowania transportu (SENT)

Zastępca Dyrektora Agencji Celnej TSL Silesia .
Agent Celny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obrotu towarowego – Egzamin Państwowy potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu Agenta Celnego uzyskany w 1993 r.
Od 2008 roku związana z TSL Silesia .
W ramach wykonywanych obowiązków nadzoruje oraz dokonuje obsługi celnej w oddziałach
agencji celnej TSL Silesia .
Prowadzi szkolenia dla pracowników , w których może przekazać zdobyty zasób informacji a przede wszystkim zawodowych doświadczeń dotyczących wiedzy teoretycznej i praktycznej w obrocie towarowym z zagranicą .
Współtworzy wewnętrzne procedury dla obsługi celnej prowadzonej przez TSL Silesia.
Jest bezpośrednio odpowiedzialna za usługi konsultacyjne i audytorskie dla podmiotów ,
z którymi współpracuje nasze przedsiębiorstwo .
Kilkunastoletni staż pracy jako agent celny , w tym obsługa przesyłek w dziale drobnicy obejmującej szeroką grupę towarową dla różnych procedur celnych , zaowocował biegłością w stosowaniu klasyfikacji taryfowej towarów oraz znajomością pełnego zakresu procedur celnych również z zastosowaniem uproszczonych procedur celnych.
Stałe działanie w imieniu przedsiębiorców przed organami celnymi , często w sytuacjach wymagających podejmowania szybkich i zgodnych z przepisami decyzji , dało efekt w zdobyciu umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej zapisanej w aktach normatywnych . Ta cecha pozwala na znalezienie w różnorodnych okolicznościach , stosownie do prawnych ograniczeń, najbardziej właściwego rozwiązania powstałych problemów
Podejmowane zadanie traktuje każdorazowo jako osobiste wyzwanie a przede wszystkim jako okazję do zdobycia nowych obszarów wiedzy i umiejętności .
Potwierdzeniem zdobytych umiejętności oraz wiedzy eksperckiej w zakresie obrotu towarowego jest powierzenie współprowadzenia i współtworzenia szkoleń i webinarów z zakresu obrotu towarowego.

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w stanie spoczynku. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa celnego, nabyte w trakcie bezpośredniej obsługi klienta w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego. W toku czynności służbowych realizował kontrole celne w celu zapewnienia zgodności obrotu towarowego z przepisami prawa celnego. Kontrolował warunki stosowania środków taryfowych i pozataryfowych w obrocie międzynarodowym. Przyjmował oraz weryfikował zgłoszenia celne. Jako osoba decyzyjna, na stanowisku kierowniczym wydawał i akceptował  rozstrzygnięcia w sprawach celno-podatkowych na wniosek strony lub „z urzędu”. Posiada również doświadczenia analityczne i specjalistyczne w dziedzinie stosowania procedur uproszczonych. Po przystąpieniu Polski do struktur Wspólnoty Europejskiej angażował się w procesy dostosowywania prawa krajowego o prawa unijnego.

Uczestniczył w licznych specjalistycznych szkoleniach organizowanych na szczeblu ministerialnym takich jak towaroznawstwo, pochodzenie towarów, ograniczenia taryfowe i pozataryfowe w tym dyrektywy nowego podejścia, postępowanie w sprawach celnych, postępowanie karno-skarbowe. Jego wiedza i umiejętności podparta jest posiadanymi licznymi zaświadczeniami i certyfikatami w zakresie obsługi systemów celnych i stosowania procedur celnych i podatkowych zgodnie z przepisami unijnego i krajowego prawa celnego, a także umów międzynarodowych.

W trakcie służby dogłębnie poznał warunki stosowania i nabywania statusu pochodzenia produktów. W swojej organizacji był specjalistą w zakresie legalizowania i weryfikowania świadectw pochodzenia

Kierownik Działu Marketingu TSL Silesia, szkoleniowiec TSL Silesia Group.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Logistyki inżynierskiej. Dzięki pozyskanej podczas studiów wiedzy rozpoczęła pracę w branży spedycyjnej, z którą związana jest już od pięciu lat.

Początki kariery w branży związane były z organizacją zaopatrzenia w firmie handlowej działającej na rynku stalowym. W tym czasie pozyskała wiedzę z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, kontaktowania zakupu i sprzedaży produktów, jak również analizy wyników sprzedażowych. Uczestnictwo w prowadzonych rozmowach handlowych znalazło odzwierciedlenie w nabyciu umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych. Dodatkowo poszerzyła zakres swoich umiejętności o  korzystanie ze środowiska SAP.

Dalszym krokiem w branży spedycyjnej była praca spedytora w sektorze przewozów kolejowych. Dzięki tej pracy pozyskała szczegółową wiedzę o procesach związanych z organizacją transportu drogą kolejową, począwszy od zarządzania flotą wagonów, przez harmonogramowanie przewozów, po rozliczanie kosztów działalności operacyjnej. Poszerzenie wiedzy o specyfikę przewozów kolejowych towarów masowych sypkich jak i kontenerów umożliwiło świadczenie dla Klientów kompleksowej obsługi spedycyjnej.

Po doświadczenia z zakresu transportu kolejowego, poszerzyła zakres swojego zainteresowania o transport morski. Wiedzę kolejową połączyła z tematyką obsługi portów morskich poprzez planowanie obsługi towaru importowanego drogą morską z dalszą dystrybucją wagonami do polskich jak i zagranicznych odbiorców. Z uwagi na międzynarodowy charakter realizowanych dostaw pozyskała wiedzę z zakresu procedur celnych jak i specyfiki przewozów transgranicznych na styku kolei szerokotorowej i normalnotorowej.

W efekcie uzyskania stanowiska Kierownika Działu Marketingu zakres wiedzy i umiejętności objął szeroko pojętą spedycję: kolejową, morską i kontenerową. W ramach realizowanych obowiązków realizuje działania promocyjne, sprzedażowe i ofertowe na klientów polskich jaki zagranicznych. Prowadzi negocjacje z dostawcami, podwykonawcami i Klientami. Z uwagi na charakter oferowanych usług wykazuje dużą znajomość rynku spedycyjnego jak również branż, w których działają Klienci TSL Silesia – stalowej, przemysłowej, paliwowej.

Jest specjalistą do spraw marketingu w TSL Silesia Sp. z o.o, do głównych obowiązków należy pozycjonowanie firmy na rynku TSL oraz rozwój spedycji kolejowej na rynku Wschodnim.
Także jest organizatorem szkoleń i szkoleniowcą w TSL Silesia Group Sp.z o.o., do głównych obowiązków należy sprzedaż i organizacja na rynku produktów szkoleniowo doradczych.
Jest autorką branżowych artykułów z tematyki zarządzania I marketingu. 
Dzięki doświadczeniu zdobytym w handlu na stanowiskach kierowniczych, w 2012 poszerzyła działalność zawodową o sprzedaż autorskich szkoleń/ treningów oraz usług rozwojowych firmy szkoleniowo doradczej. Była Autorką oraz prowadzącą szkoleń z  promocji marki osobistej, treningu efektywnej sprzedaży.
Dzięki doświadczeniu zdobytemu na tym stanowisku od 2018 roku realizuje wprowadzenie na rynek produktów szkoleniowo doradczych TSL Silesia Group: szkolenia,  audyt, doradztwo.
W latach 2012 – 2015  w ramach charytatywnych stworzyła i zrealizowała autorski projekt “Z uśmiechem w dorosłość” który był realizowany dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych trzech obwodów Ukrainy. Kluczowym tematem projektu było dostosowanie młodzieży do życia dorosłego oraz realizacji zawodowej. W latach 2014 -2015 do udziału w charytatywnym projekcie zostały dołączone również dzieci z niepełnosprawnością. Również była prowadzącą szkolenia z promocji marki osobistej  dla szkoły Sukcesu Witalija Kliczko.
Wykształcenie
Akademia Komercyjna we Lwowie
Tytuł/stopień wykształcenia: Magister (Mgr)Kierunek studiów: Menedżer organizacji
Okres studiów 1998 – 2002
Lwowski Liceum Managementu
Tytuł/stopień wykształcenia:  średnie specjalistyczne Kierunek: Księgowość
Okres uczenia się1995 – 1997
Agent Celny
Wpis na listę Agentów Celnych “016118” od 2020-06-22

Zapis na szkolenie:

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!