TSL Silesia Group Sp z o.o. to prężnie rozwijająca się firma szkoleniowo-doradcza, działająca także na rynku celno-spedycyjnym w połączeniu ze spółką matką TSL Silesia Sp. z o.o.

TSL Silesia Sp. z o.o. jest firmą transportowo-spedycyjną ukierunkowaną na spedycję: kolejową, morską, samochodową, kontenerową, lotniczą. Posiadająca także własną Agencję Celną. Wzajemne powiązanie dwóch spółek zapewnia  posiadanie  wiedzy praktycznej w branży TSL na poziomie ekspertów, ponieważ nie tylko działamy operacyjnie, a również szkolimy przyszłych spedytorów oraz Agentów Celnych.

Największym  atutem TSL Silesia Group Sp. z o.o.  są  szkoleniowcy oraz doradcy z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży celno-skarbowej oraz spedycyjnej gotowi podzielić się wiedzą z młodym pokoleniem.

W ofercie TSL Silesia Group Sp. z o.o. posiadamy również szkolenia dla studentów oraz absolwentów, w ramach których przekazujemy praktyczna wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Każdy student otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który może się przyczynić do wyróżnienia kandydata bez doświadczenia zawodowego  na rozmowie rekrutacyjnej. Certyfikaty TSL Silesia Group są bardzo cenione wśród pracodawców na rynku TSL.

Współpracując z TSL Silesia Group Sp z o.o.  otrzymasz szansę uczestnictwa w ciekawych i nieszablonowych projektach szkoleniowych branży TSL, co pozwoli na wszechstronny rozwój kompetencji Stażysty w obszarach TSL. W zdobywaniu praktycznego doświadczenia w branży TSL  będzie Ci towarzyszyć Zespół zawodowców  otwarty na pomysły nowego pokolenia.

Starze z Urzędu Pracy lub z Uczelni są płatne przez Urząd Pracy lub  Uczelnie, praktyki nieodpłatne, po swojej stronie gwarantujemy nabycie praktycznych umiejętności oraz darmowy udział we wszystkich szkoleniach firmy. Po ukończeniu szkoleń każdy Stażysta/Praktykant otrzymuję odpowiedni Certyfikat.

Zapraszamy wszystkich studentów oraz absolwentów skorzystać z odpłatnych szkoleń branży TSL, które dostępne pod linkiem jak niżej.

Udział w szkoleniach zapewni wiedzę praktyczna niezbędną do wykonywania zawodu spedytora, Agenta Celnego oraz marketingowca. Otrzymany po szkoleniu Certyfikat , ceniony przez wielu pracodawców na rynku TSL, zapewni wartość dodaną na każdej  rozmowie rekrutacyjnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz  kolejnej rekrutacji  w firmie TSL Silesia Group Sp.z o.o.