Do 80% dofinansowania!

Złóż wniosek i zdobądź dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla siebie i pracowników!

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000982

Koszt szkolenia

Cena obejmuje:

Materiały

Webinary

Główny cel szkolenia – cel edukacyjny:

Szkolenie przygotowuję do samodzielnego działania w zakresie  organizacji transportu kolejowego i intermodalnego zgodnie ze specyfiką danej branży.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

 1. Uzyskuje wiedzę z zakresu spedycji kolejowej oraz intermodalnej.
 2. Organizuje  samodzielnie przewóz  ładunku różnymi środkami transportu.
 3. Określa procedury kolejowe i intermodalne pozwalające na uniknięcie powstania kosztów dodatkowych.
 4. Wykorzystuje umiejętności samokształcenia się oraz pozyskiwanie rozwiązań dla skomplikowanych dostaw.

Umiejętności:

Nabycie przez uczestnika szkolenia nowych umiejętności oraz kompetencji   z zakresu organizacji dostaw ładunków przy wykorzystaniu różnych korytarzy  transportowych.

Nabyte kompetencję pozwolą rozpocząć prace jako spedytor kolejowy/intermodalny lub handlowiec/logistyk międzynarodowy.

Kompetencję społeczne:

Rozwija umiejętności szukania nowych rozwiązań oraz wdrążanie nowych pomysłów bazując na współpracy zespołowej i budowaniu relacji zawodowych.

Zalety szkolenia:

W ramach  szkolenia wiedza jest przekazywana nie tylko w formie standardowego wykładu, a również w formie ćwiczeń, rozwiązywania zadań oraz praktycznych porad.

Dzięki właśnie takiej formie prowadzenia szkolenia,  nabyte kompetencję  zapewniają posiadanie wiedzy dotyczącej spedycji kolejowej/intermodalnej, pozwalającej na podjęcie pracy jako spedytor międzynarodowy lub osiągnięcie lepszych wyników w aktualnej pracy spedytora poprzez wykorzystanie nowych korytarzy transportowych.

 1. Umowy o międzynarodowym przewozie towarów kolejami (CIM/SMGS) oraz Wytyczne ładowania UIC/SMGS
 2. Umowa o międzynarodowej komunikacji towarowej SMGS (uczestnicy, regulowanie relacji pomiędzy przewoźnikami, rozmieszczenie i mocowanie towaru)
 3. Konwencja COTIF (uczestnicy, regulowanie relacji pomiędzy przewoźnikami)
 4. Załącznik B Konwencji COTIF  – CIM Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejowym towarów
 5. Załącznik C Konwencji COTIF  – RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
 6. RPT Regulamin przewozu przesyłek towarowych
 7. UIC Międzynarodowy związek kolei, wytyczne załadunkowe dla transportu kolejowego
 8. RIV Umowa o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej
 1. Porównanie najczęściej używanych wagonów kolei 1435 mm oraz 1520 mm (wagony kryte/węglarki/platformy)
 2. Przejścia graniczne: Litwa/Białoruś/Ukraina
 3. Granica Południowa (3 przejścia graniczne ze Słowacja)
 4. Granica Południowa ( 7 przejść z Czechami)
 5. Przejścia Zachodnie (7 przejść Polska Niemcy)
 1. Kody towaru HS, CN, NHM, ГНГ, ЕТСНГ
 2. Dodatkowe elementy oferty PDS/WDS, DSK, CIM/SMGS, wstawienie na stację, postoje
 3. Własność wagonów, jej wpływ na stawkę
 4. Pomóc wagonowa, wycena
 5. Co powinno zawierać pytanie o przewóz/przeładunek
 6. Opłaty dodatkowe w stawce na przewóz kolejowy
 7. Rozwiązywanie zadań
 • Organizacja przewozów kontenerowych międzynarodowych (miejsce załadunku, formowanie kontenera, kompletowanie ładunku, terminale kontenerowe, statki dowozowe i oceaniczne)
 • Jednostki ładunkowe w transporcie intermodalnym
 • Dokumenty przewozowe w transporcie intermodalnym
 1. Definicja transportu intermodalnego
 2. Regulacje prawne w transporcie intermodalnym
 3. Reguły Incoterms® 2020 – podstawowe informacje w świetle spedycji międzynarodowej
 4. Główne korytarze międzynarodowe w transporcie kontenerowym:  
 5. Chiny-Europa – Nowy Jedwabny Szlak, EN-T – korytarze transportowe w Europie
 6. Transport intermodalny w Polsce – kontenerowe terminale morskie
 1. Definicja kontenera
 2.  Rodzaje kontenerów w obrocie międzynarodowym
 3.  Podstawowe środki transportu w transporcie kontenerów
 4.  Schemat organizacji transportu kontenerowego:  Pojęcie formowania kontenerów;     
 5.  Podstawowe dokumenty w transporcie morskim kontenerów;
 6.  Czas przewozu kontenerów oraz jak go monitorować.
 1.  Indeksy na rynku intermodalnym
 2.  Koszty transportu FCL: Demurrage i detention, składowe taryf terminali kontenerowych;
 3.  Koszty w transportcie LCL;
 4.  Ubezpieczenie w transporcie;
 5.  Omówienie przykładowych zapytań na transport kontenerowy.

Zajęcia poprowadzą:

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze (online):

Informacje dodatkowe:

Szkolenie spedycyjne:

Zapis na szkolenie:

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!