Koszt szkolenia

Cena obejmuje:

Materiały

Webinary

Główny cel szkolenia – cel edukacyjny:

Szkolenie przygotowuję do samodzielnego działania w zakresie  organizacji transportu kolejowego i intermodalnego zgodnie ze specyfiką danej branży.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

 1. Uzyskuje wiedzę z zakresu spedycji kolejowej oraz intermodalnej.
 2. Organizuje  samodzielnie przewóz  ładunku różnymi środkami transportu.
 3. Określa procedury kolejowe i intermodalne pozwalające na uniknięcie powstania kosztów dodatkowych.
 4. Wykorzystuje umiejętności samokształcenia się oraz pozyskiwanie rozwiązań dla skomplikowanych dostaw.

Umiejętności:

Nabycie przez uczestnika szkolenia nowych umiejętności oraz kompetencji   z zakresu organizacji dostaw ładunków przy wykorzystaniu różnych korytarzy  transportowych.

Nabyte kompetencję pozwolą rozpocząć prace jako spedytor kolejowy/intermodalny lub handlowiec/logistyk międzynarodowy.

Kompetencję społeczne:

Rozwija umiejętności szukania nowych rozwiązań oraz wdrążanie nowych pomysłów bazując na współpracy zespołowej i budowaniu relacji zawodowych.

Zalety szkolenia:

W ramach ośmiogodzinnego szkolenia wiedza jest przekazywana nie tylko w formie standardowego wykładu, a przede wszystkim w formie ćwiczeń, rozwiązywania zadań oraz praktycznych porad.

Dzięki właśnie takiej formie prowadzenia szkolenia,  nabyte kompetencję  zapewniają posiadanie wiedzy dotyczącej spedycji kolejowej/intermodalnej, pozwalającej na podjęcie pracy jako spedytor międzynarodowy lub osiągnięcie lepszych wyników w aktualnej pracy spedytora poprzez wykorzystanie nowych korytarzy transportowych.

 • Umowy o międzynarodowym przewozie towarów kolejami (CIM/SMGS) oraz Wytyczne ładowania UIC/SMGS
 • Międzynarodowy obrót wagonów
 • Elementy oferty kolejowej oraz wycena przewozów międzynarodowych
 • Przejścia graniczne na styku linii o różnej szerokości 1435 mm/1520 mm
 • Korytarze transportowe Wschód/Zachód, Północ/Południe łączące różne środki transportu (transport samochodowy, kolejowy, morski wraz z przeładunkiem na terminalach)
 • Należności przewozowe, przewoźne oraz opłaty dodatkowe powstałe od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania;
 • Masa taryfowa przesyłki, odległość taryfowa oraz ich wpływ na opłaty za przewóz;
 • Ćwiczenia, rozwiązywanie zadań
 • Organizacja przewozów kontenerowych międzynarodowych (miejsce załadunku, formowanie kontenera, kompletowanie ładunku, terminale kontenerowe, statki dowozowe i oceaniczne)
 • Jednostki ładunkowe w transporcie intermodalnym
 • Dokumenty przewozowe w transporcie intermodalnym
 • Elementy oferty na transport intermodalny – przy drodze morskiej oraz kolejowej.
 • Połączenia kontenerowe w ramach najbardziej popularnych korytarzy transportowych
 • Zajęcia praktyczne, ćwiczenia, rozwiązywanie zadań

Zajęcia poprowadzą:

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze (online):

Informacje dodatkowe:

Szkolenie spedycyjne:

Zapisy na szkolenie: