Każdy uczestnik szkolenia oraz warsztatów w wykonaniu TSL Silesia Group otrzymuje odpowiedni Certyfikat, który uwierzytelnia,  iż przekazywane treści są zgodne z wymogami branżowymi.

Dodatkowo Certyfikat poświadcza, że  nabyte kompetencję  zapewniają posiadanie wiedzy, pozwalającej na podjęcie pracy jako spedytor międzynarodowy/Agent Celny lub marketingowca  specjalista zajmujący się zawodowo marketingiem.

Certyfikat jest dodatkowym atutem na każdej rozmowie rekrutacyjnej osoby ubiegającej się o prace. Zwłaszcza dla osób niemających doświadczenia zawodowego, tak jak w ramach każdego szkolenia przede wszystkim jest przekazywana wiedza praktyczna.  

Dostarczenie uczestnikom szerokiej wiedzy teoretycznej, a zarazem praktycznego zbioru  informacji w celu szybkiej adaptacji na rynku pracy osób bez doświadczenia zawodowego.

Uczestnik poszerza swoją wiedzę praktyczną, łącząc dotychczas posiadaną wiedzę teoretyczną z rzeczywistością powiązaną z bezpośrednim wykonywaniem zawodu.

Student lub absolwent po szkoleniu w wykonaniu TSL Silesia Group samodzielnie oraz  świadomie podejmuje decyzje zawodowe, jest w stanie odbyć rozmowę o prace na wymaganym poziomie, ma większe szanse na zdobycie pracy w zawodzie na lepszych warunkach, dysponując wiedzą praktyczną oraz większą pewnością siebie.

Odbyte szkolenie również ma bezpośredni wpływ na adaptację w miejscu pracy.

Uczestnik zostaje zapoznany z praktyczną wiedzą ekspertów TSL Silesia Group. Dysponuje wiedzą praktyczna w stopniu umożliwiającym do samodzielnego wykonywania zawodu. Posiadana wiedza skraca czas wdrążenia na nowym stanowisku pracy. Zdobyta wiedza praktyczna wyróżnia studenta lub absolwenta wśród innych kandydatów na aplikowane stanowisko.

Uczestnicy szkolenia (studenci i absolwenci) poprzez zdobyte kompetencję, zwiększają samodzielność na nowo objętym stanowisku pracy, mogą się podzielić zdobytą aktualną wiedzą  praktyczną z bardziej doświadczonymi kolegami, tym samum mogą “zabłysnąć” wśród kolegów, jednocześnie zdobywając większe  zaufanie.

Uczestnik dysponuje zdobytą w trakcie szkolenia wiedzą praktyczna i teoretyczną w stopniu  zapewniającym możliwość samodzielnego działania, co daje większą pewność siebie w budowaniu relacji zawodowych w miejscu pracy, a także w zdobywaniu potrzebnych do wykonywania zawodu kontaktów.