Doradztwo i diagnoza efektywności i komplementarności procesów prowadzanych w obszarze towarowej wymiany międzynarodowej.

 Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty konsultacji i pomocy merytorycznej  z zakresu formalności celnych określonych w unijnym ustawodawstwie celnym , krajowych regulacjach prawnych , w tym również przepisach Ustawy VAT.

    Materia prawna dotycząca tego zagadnienia jest bardzo obszerna . Reguluje szereg zagadnień takich jak: kwestie proceduralne , klasyfikację taryfową towarów , kontekst pochodzenia i statusu towarów oraz stosowania stawek celnych , środki polityki handlowej.

    Uczestnictwo w międzynarodowej wymianie handlowej ,w organizacji procesów sprzedaży , kupna , pośrednictwa czy tez usług przewozowych wymusza uwzględnienie w ich organizacji wielu często skomplikowanych przepisów. W wielu przypadkach dochodzi do sytuacji krytycznych w których podmiot napotyka problemy w stosowaniu wszystkich obowiązujących regulacji .  

     Nasza pomoc pozwoli Państwu stawić czoła pojawiającym się utrudnieniom na każdym etapie procesu . Oferujemy usługi doradcze przed planowaną operacją , w trakcie trwania oraz na etapie postępowań kontrolnych wszczynanych na Państwa wniosek   lub wszczętych  „z urzędu”  przez organy celno-skarbowe.  

  1. sprawdzanie operacji handlowych, zleceń i umów transportowych przewozowych, prawidłowości klasyfikacji taryfowej, ustalanie właściwej dla towaru stawki celnej oraz innych środków taryfowych, 
  2. weryfikację zgodności z regulacjami dokumentacji handlowej , dokumentów towarzyszących wymaganych w obrocie towarowym z zagranicą,
  3. sprawdzenie przyjętych rozwiązań, instrukcji , procedur wewnętrznych dotyczących handlu międzynarodowego,
  4. analizę, diagnozę ocenę zleconych przez podmiot zagadnień , wskazanie przyczyn, opracowanie  metod rozwiązania problemu,
  5. sporządzanie i prowadzenie korespondencji z organami celnymi w trakcie postępowań kontrolnych i w trakcie postępowań na wniosek.

Dodatkowo, możliwe jest  stałe cykliczne szkolenie Państwa pracowników z zakresu obowiązujących uregulowań prawnych w międzynarodowym obrocie towarowym.

   Jakość powyższych usług gwarantują nasi eksperci, którzy posiadają szerokie doświadczenie  nabyte w służbie celno–skarbowej oraz w trakcie pracy w Agencji Celnej . Ich wiedza teoretyczna i praktyczna będzie dla Państwa cennym wsparciem w sytuacjach codziennych problemów handlu zagranicznego jak i w sytuacjach nietypowych .

Doradcy TSL Silesia Group

Sławomir Musiał

Agnieszka Madura

Insp. SCS w st. spoczynku, emerytowany funkcjonariusz Służby Celno Skarbowej, z doświadczeniem służby na wielu stanowiskach, w tym w dziale  orzecznictwa w zakresie kar pieniężnych z tytułu naruszenia ustawy o monitorowaniu przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym i SENT) 

Zastępca dyrektora Agencji Celnej, Agent Celny z wieloletnim doświadczeniem  w zakresie obrotu towarowego, orzecznictwa w postepowaniu celno- podatkowym.(Egzamin Państwowy potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu Agenta Celnego 1993 ).  

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Ankieta zgłoszeniowa na szkolenia

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa