Korzystanie z usług TSL Silesia Group jako pełnomocnika w zgłoszeniach SENT.

Podmiot wysyłający, podmiot odbierający, przewoźnik, podmiot nabywający, podmiot sprzedający.

Nasze przedsiębiorstwo oferuje Państwu możliwość zlecania realizacji czynności wskazanych w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi . Korzystanie z usług naszej firmy jako pełnomocnika, w oparciu o upoważnienie w trybie art. 95 i nast. Kodeksu cywilnego dotyczy obowiązków nałożonych na:

Zakres działań wykonywanych z mocy upoważnienia przed organami celno- skarbowymi  obejmuje wszystkie operacje wskazane w art. 9 ustawy SENT tj.

Wykwalifikowani pracownicy naszej Agencji, posiadający merytoryczne i praktyczne doświadczenie w materii nadzoru nad przewozem i obrotem towarami zapewnią Państwu kompleksową obsługę dla operacji związanych z transakcjami handlu towarami  monitorowanymi. 

Insp. SCS w st. spoczynku, emerytowany funkcjonariusz Służby Celno Skarbowej, z doświadczeniem służby na wielu stanowiskach, w tym w dziale  orzecznictwa w zakresie kar pieniężnych z tytułu naruszenia ustawy o monitorowaniu przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym i SENT) 

Zastępca dyrektora Agencji Celnej, Agent Celny z wieloletnim doświadczeniem  w zakresie obrotu towarowego, orzecznictwa w postepowaniu celno- podatkowym.(Egzamin Państwowy potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu Agenta Celnego 1993 ).