Nasze przedsiębiorstwo oferuje Państwu możliwość zlecania realizacji czynności wskazanych w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi . Korzystanie z usług naszej firmy jako pełnomocnika, w oparciu o upoważnienie w trybie art. 95 i nast. Kodeksu cywilnego dotyczy obowiązków nałożonych na:

Zakres działań wykonywanych z mocy upoważnienia przed organami celno- skarbowymi  obejmuje wszystkie operacje wskazane w art. 9 ustawy SENT tj.

Wykwalifikowani pracownicy naszej Agencji, posiadający merytoryczne i praktyczne doświadczenie w materii nadzoru nad przewozem i obrotem towarami zapewnią Państwu kompleksową obsługę dla operacji związanych z transakcjami handlu towarami  monitorowanymi.