Testy wiedzy dla Agentów Celnych oraz spedytorów,

Z nami sprawdzisz wiedzę Agentów celnych, spedytorów, kandydatów lub uczestników szkoleń

Wiedza teoretyczna i praktyczna, a także posiadane umiejętności  przez Agenta Celnego lub Spedytora są źródłem sukcesu każdej firmy spedycyjno-celnej oraz Agencji celnej.

 Agent Celny jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a  podmiotami realizującymi eksport , import, tranzyt celny. Agentem Celnym jest osoba, która musi posiadać wiedze na odpowiednim poziomie by moc dokonać wszelkich formalności przed urzędem celnym w imieniu importerów i eksporterów. Na Agentach Celnych leży duża odpowiedzialność, bowiem  działając z upoważnienia Agent Celny może  dokonywać płatności ceł i podatków od importowanych towarów.

Wykonywanie zawodu Agenta Celnego bezwzględnie wymaga znajomości Unijnego Kodeksu Celnego, aktów wykonawczych oraz autonomicznego krajowego zbioru przepisów celnych. Agent Celny musi posiadać wiedzę z wielu innych obszarów prawa dotyczących np. ochrony środowiska , prawa przewozowego ,konwencji Incoterms ® 2020 , itp.

Poza wiedza ściśle teoretyczną, każdy Agent Celny musi posiadać praktyczne umiejętności w celu wypełnienia obowiązków wymaganych przepisami prawa celnego.     

Praca Spedytora niemniej ważna. Z uwagi na obsługę przewozów międzynarodowych w różnych relacjach  spedytor musi posiadać wiedze z tematów celnych, prawa przewozowego, konwencji Incoterms, Regulaminów Przewozów Przesyłek Towarowych, musi być zapoznany z Umowami o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej itp.  

Każda firma spedycyjna oraz Agencja Celna dbając o dobro pracownika oraz dobro klienta ma obowiązek zapewnić Agentom Celnym oraz Spedytorom warunki pracy, pozwalające na stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji.

Szkolenie zewnętrzne w wykonaniu TSL Silesia Group zapewni dawkę wiedzy w stopniu, pozwalającym wesprzeć jak początkujących spedytorów/Agentów Celnych tak  specjalistów.

By dostosować produkt szkoleniowo-doradczy do indywidualnych potrzeb uczestników szkoleń, najprostszym sposobem jest badanie potrzeb w ramach sprawdzenia wiedzy Agentów Celnych i Spedytorów.

Zadbaj o poziom wiedzy w swojej firmie, zacznij od sprawdzenia wiedzy, a testy przygotowane przez Ekspertów TSL Silesia Group Ci w tym pomogą !

Testy wiedzy przygotowane przez Ekspertów TSL Silesia Group, pozwolą sprawdzić wiedzę Agentów Celnych, spedytorów, pracowników, kandydatów, partnerów, klientów, uczestników szkoleń. Testy wiedzy dla Agentów Celnych oraz spedytorów pozwalają także zweryfikować umiejętności zdobyte w czasie szkolenia. Testy wiedzy dla Agentów Celnych i spedytorów przygotowane przez Ekspertów TSL Silesia Group to najprostszy metod weryfikacji kompetencji.

Grupa docelowa dotycząca oferowanej usługi sprawdzenia wiedzy Agentów Celnych oraz spedytorów:

Agencje Celne, firmy spedycyjne, Agenci Celni, spedytorzy, osoby zajmujące się organizacją transportu towarów w obrocie międzynarodowym, logistycy,  przedsiębiorcy prowadzące działalność w zakresie handlu zagranicznego oraz wszystkie osoby zaangażowane w obsługę międzynarodowego łańcucha dostaw. Testy wiedzy także aktualne dla osób bezrobotnych oraz poszukujących prace, ponieważ po zaliczeniu testu, można otrzymać odpowiednie zaświadczenie od Ekspertów TSL Silesia,  które będzie dodatkowym atutem na każdej rozmowie o prace. 

Koszt weryfikacji wiedzy dla Agentów Celnych oraz Spedytorów

Dla spedytorów polecamy minimalny zestaw testów:

 • Warunki Incoterms ® 2020 .
 • Spedycja kolejowa i intermodalna z elementami sprzedaży

Testy dodatkowe, według potrzeb indywidualnych:

 • Ustawa o SENT
 • Warunki Incoterms ® 2020 .

Dla spedytorów polecamy minimalny zestaw testów:

 • Warunki Incoterms ® 2020 .
 • Spedycja kolejowa i intermodalna z elementami sprzedaży

Testy dodatkowe, według potrzeb indywidualnych:

 • Ustawa o SENT
 • Warunki Incoterms ® 2020 .

Cena testów wiedzy dla Agentów Celnych oraz spedytorów obejmuje:

Pisemna odpowiedź Eksperta, zawierająca prawidłowe odpowiedzi, z poleceniem produktów szkoleniowo-doradczych.

Testy wiedzy dla Agenta Celnego oraz spedytora:

Główny cel weryfikacji wiedzy Agentów Celnych – badanie indywidualnych potrzeb Agentów Celnych i spedytorów, z dalszym wsparciem szkoleniowo-doradczym.

Efekty udziału Agentów Celnych i spedytorów w weryfikacji wiedzy, testach:

 1. Uczestnik pozna swoje słabsze i mocne strony, ułatwi to wybór indywidualnego wsparcia szkoleniowo-doradczego.
 2. Pracodawca ma możliwość zweryfikować wiedze pracowników by dostosować indywidualny program rozwojowy, zweryfikować wiedze kandydatów na etapie rekrutacyjnym.
 3. Osoba bezrobotna, poszukująca prace wymagającą posiadanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności ma możliwość otrzymać zaświadczenie z wynikiem testu, które może być decydującym na rozmowie rekrutacyjnej lub rozmowie.

Wiedza:

Testy opracowane przez Ekspertów TSL Silesia Group pozwalają zweryfikować wiedze kompleksową uczestników z tematów celnych i spedycyjnych:

Umiejętności:

Uczestnicy poznają swoje słabe i mocne strony, co pozwoli zweryfikować, których umiejętności brakuję oraz opracować indywidualny plan rozwojowy w celu nabycia niezbędnych w zawodzie Agenta Celnego i Spedytora umiejętności.  

Kompetencje społeczne:

Udział Agentów Celnych oraz spedytorów w testach wiedzy dają większą pewność siebie, zwiększają zaufanie do pracodawcy, który dba o dobro pracowników poprzez indywidualny program rozwojowy.

Ponieważ każdy test wiedzy pokazuję, które mocne strony można i trzeba rozwijać oraz wykorzystać dla dobra formy i pracownika, a które słabsze strony trzeba wzmocnić.  Testy wiedzy z dalszym udziałem w programach szkoleniowych integrują zespół w kierunku wspólnego rozwoju.

Zalety testów wiedzy dla Agentów Celnych i spedytorów:

Testy wiedzy opracowane przez praktykujących Ekspertów, pozwalają na szybką weryfikacje wiedzy oraz obszarów, które wymagają wsparcia Ekspertów pod kontem merytorycznym i praktycznym.

 1. Ocena wiedzy i umiejętności Agentów Celnych jest realizowana poprzez testy z tematyki:
  Podstawy obsługi celnej w obrocie towarowym z zagranicą
  Pochodzenie towarów
  Ustawa o SENT
  Warunki Incoterms ® 2020
 2. Ocena wiedzy i umiejętności Spedytorów jest realizowana poprzez testy z tematyki:
  Ustawa o SENT
  Warunki Incoterms ® 2020 .
  Spedycja kolejowa i intermodalna z elementami sprzedaży

Zapraszamy do współpracy:

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!