Wiedza teoretyczna i praktyczna, a także posiadane umiejętności  przez Agenta Celnego lub Spedytora są źródłem sukcesu każdej firmy spedycyjno-celnej oraz Agencji celnej.

Każda firma spedycyjna oraz Agencja Celna dbając o dobro pracownika oraz dobro klienta ma obowiązek zapewnić Agentom Celnym oraz Spedytorom warunki pracy, pozwalające na stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji.

Szkolenie zewnętrzne w wykonaniu TSL Silesia Group zapewni dawkę wiedzy w stopniu, pozwalającym wesprzeć jak początkujących spedytorów/Agentów Celnych tak  specjalistów.

By dostosować produkt szkoleniowo-doradczy do indywidualnych potrzeb uczestników szkoleń, najprostszym sposobem jest badanie potrzeb w ramach sprawdzenia wiedzy Agentów Celnych i Spedytorów.

50,00 PLN Netto – Weryfikacja wiedzy 1 osoba 1 test

  • Polecamy co najmniej 2 testy wiedzy dla jednego uczestnika.

Dla Agentów Celnych polecamy minimalny zestaw testów:

  • Podstawy obsługi celnej w obrocie towarowym z zagranicą
  • Pochodzenie towarów

Dla spedytorów polecamy minimalny zestaw testów:

  • Warunki Incoterms ® 2020 .
  • Spedycja kolejowa i intermodalna z elementami sprzedaży

Testy dodatkowe, według potrzeb indywidualnych:

  • Ustawa o SENT
  • Warunki Incoterms ® 2020 .

Zapraszamy do współpracy!