TSL Silesia Group Sp.z o.o jest firmą szkoleniowo doradczą, głównym kierunkiem działalności której jest realizacja szkoleń z tematyki celno-spedycyjnej.  Mamy niepowtarzalne na rynku TSL doświadczenie w branży celno-spedycyjnej z uwagi na bezpośrednie świadczenie wyżej wspomnianych  usług na rzecz spółki Matki TSL Silesia Sp. z o.o.

Jakość świadczonych usług przez TSL Silesia Group jest potwierdzona posiadanymi referencjami od Klientów. Referencje poświadczają, że TSL Silesia jest  rzetelną firmą szkoleniowo-doradczą, która stawi dobro Klienta i dostosowanie oferty do potrzeb Klienta na pierwsze miejsce.

Referencje Klientów TSL Silesia Group są dostępne po indywidualnym zgłoszeniu się osób, planujących nawiązać współprace w zakresie organizacji szkolenia lub doradztwa. Nie udostępniamy referencję na stronie internetowej firmy z uwagi na zawarte w nich  dane osobowe.  

TSL Silesia Group Sp. z o.o.  działa na rynku w połączeniu sił ze spółką Matką TSL Silesia Sp. z o.o.  z takim podziałem:

TSL Silesia Sp. z o.o. to prężnie rozwijającą się firma, z ugruntowaną pozycją na rynku usług spedycyjno-celnych w kraju i za granicą, która powstała w 2003r, na dzisiejszy dzień wypracowała sobie opinię stałego partnera w biznesie, godnego zaufania.

TSL Silesia Sp. z o.o. specjalizuje się w organizacji przewozów kolejowych, samochodowych, morskich oraz kontenerowych na terenie Europy, bliskiego i dalekiego Wschodu, Azji i wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

TSL Silesia Sp. z o.o. jest również agencją celną zatrudniającą wysoko wyspecjalizowanych agentów celnych. Agencji Celne zlokalizowane wzdłuż Wschodniej granicy Polski: w Sławkowie, Medyce, Chorzowie i Hrubieszowie wspólnie obsługują  zgłoszenia na terenie całego kraju

W strukturze Spółki wyodrębniony zespół prawno-celny zajmujący się kompleksowo sprawami nadzoru nad funkcjonowaniem AEO w Spółce, u partnerów Spółki, a także wdrożeniem AEO u nowych klientów.

Celem umocnienia swojej pozycji jako godnego zaufania partnera w relacjach z Klientem, firma wdrążyła i utrzymuje w zakresie obsługi spedycyjno-celnej importu morskiego towarów masowych System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

TSL Silesia Group Sp. z o.o. łączy pod swoimi skrzydłami największych specjalistów spółki powiązanej  we wsparciu branży TSL pod kontem merytorycznym. Eksperci TSL Silesia Group dzielą się wiedzą z Klientami, Partnerami oraz młodym pokoleniem (praktykantami, uczniami).

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu szkoleniowców, w spółce powiązanej  TSL Silesia Sp. z o.o. został wdrążony projekt “Edukacyjny krok naprzód”.

W ramach tego projektu została stworzona biblioteka wiedzy celno-spedycyjnej. Nadzór i realizacja programu edukacyjnego został powierzony zespołowi szkoleniowców TSL Silesia Group, które na co dzień pełnią obowiązki również na rzecz spółki powiązanej  w dziale marketingu oraz w Centrali Agencji Celnej w Sławkowie.

Wszystkie wewnętrzne  szkolenia, w ramach projektu  “Edukacyjny krok naprzód”  między sobą są powiązane oraz uzupełniają się nawzajem. Razem tworzą unikalny na rynku TSL kompleksowy produkt szkoleniowy, dzięki któremu każdy spedytor oraz Agent Celny Spółki powiązanej  ma możliwość uzupełnić swoją wiedzę.

W 2021 roku z biblioteki wiedzy skorzystali również praktykanci TSL Silesia Sp z o.o. Po ukończeniu szkoleń oraz po zaliczeniu odpowiednich testów, praktykanci otrzymali Certyfikat, potwierdzający posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do rozpoczęcia pracy jako Spedytor międzynarodowy.

Dyplom za osobisty wkład i zaangażowanie  w opracowanie wartościowych szkoleń  z tematyki celnej, które się przyczyniły do utworzenia: Programu szkoleń wewnętrznych TSL Silesia Sp. z o.o. „Edukacyjny Krok naprzód”

Daria Żmurda, Wiktoria Turłajewa

Dyplom za osobisty wkład i zaangażowanie w opracowanie wartościowych szkoleń z tematyki spedycji kolejowej i intermodalnej, które się przyczyniły do utworzenia: Programu szkoleń wewnętrznych TSL Silesia Sp. z o.o. „Edukacyjny Krok naprzód”

Wiktoria Turłajewa

Dyplom za osobisty wkład i zaangażowanie   w opracowanie programu wsparcia inicjatyw pracowniczych „Krok naprzód”, który zdobył nagrodę główną PARP w roku 2021 za najlepszy programy rozwoju inicjatyw pracowniczych oraz za opracowanie i wprowadzenie programu szkoleń wewnętrznych TSL Silesia Sp. z o.o.  „Edukacyjny Krok naprzód”

W roku 2021 programem “Edukacyjny krok naprzód” został objęty zespół spedytorów i Agentów celnych TSL Silesia Sp. z o.o. który liczy 74 pełnych etaty.

Program “Edukacyjny krok naprzód” pod koniec 2021 roku został zgłoszony do konkursu PARP Pracodawca Roku 2021 w kategorii Wsparcie Pracownika.

Wniosek konkursowy #53 

Zapis na szkolenie:

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!