Dostawca usługi: TSL Group Sp. z. o.o.
Miejsce usługi: online
Dostępność: Abonament roczny dla nielimitowanej ilości uczestników, dla limitowanej ilości kont (1 konto- 1 oddział)
Termin realizacji: po wzajemnym ustaleniu przez 12 miesięcy
Minimalna liczba uczestników: nieokreślona
Minimalna liczba dostępnych kont: 1 maksymalna 20 (z jednego konta może korzystać wiele osób)

Powierzenie wdrożenia nowego pracownika (Agenta Celnego, spedytora) TSL Silesia Group. Aktualizacja wiedzy oraz nabycie nowych umiejętności i kompetencji z tematyki celno-spedycyjnej przez wszystkich uczestników szkolenia.

Agencje Celne, firmy spedycyjne, firmy handlowe, eksporterzy/ importerzy.

< 10 kont

< 20 kont

Uczestnik powiększa zasób informacji niezbędny dla rozpoczęcia pracy jako spedytor, Agent Celny. Uczestnik samodzielnie posługuje się Ustawą, przepisami, regulaminami, odnajdując niezbędne w pracy  informację.

Uczestnik zostaje wyposażony w informacje o obowiązkach nałożonych przepisami, regulaminami, ustawą, sytuacją rynkową. Uczestnik szkolenia jest świadomy konsekwencji i skutków błędnych postępowań oraz ma świadomość poziomu ponoszonej  odpowiedzialności.

Szkolenie jest dostosowane jak dla specjalistów tak i dla początkujących spedytorów i agentów celnych. Przede wszystkim udział w szkoleniu zapewnia niezbędny poziom wiedzy oraz posiadane umiejętności do bycia samodzielnym spedytorom lub agentem celnym dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę w tym zawodzie. Udział  nowego pracownika w szkoleniu pozwala firmie zaoszczędzić czas własnych specjalistów na wdrożenie nowego pracownika.

Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy szkolenia potrafią zdefiniować obowiązki nałożone na przedsiębiorstwo oraz  znaleźć rozwiązanie lub odpowiednie pomocne źródło informacji. Uczestnicy rozpoznają  dokumentację niezbędną do pełnienia funkcji spedytora oraz agenta celnego, potrafią  się zorientować na nowym stanowisku pracy.

Uczestnik dysponuje zdobytą w trakcie szkolenia wiedzą praktyczna i teoretyczną w stopniu  zapewniającym możliwość samodzielnego działania co daję mu większą pewność siebie i większą wartość dla zespołu.  

W ramach jednego konta może się szkolić wiele osób. Szkolenie można odtwarzać wielokrotnie, w każdej dowolnej godzinie. Platforma szkoleniowa rejestruję ilość spędzonych godzin w trakcie  szkolenia indywidualnego co zapewnia dodatkową kontrole nad procesem szkoleniowym. Każde szkolenie posiada konspekty do pobrania, dodatkowe materiały szkoleniowe oraz testy wiedzy.

Wszystkie szkolenia oraz załączniki do pobrania są aktualizowane w trakcie roku by zapewnić przekazanie aktualnej wiedzy rynkowej jak dla specjalistów tak i dla początkujących spedytorów i Agentów Celnych.

Insp. SCS w st. spoczynku, emerytowany funkcjonariusz Służby Celno Skarbowej, z doświadczeniem służby na wielu stanowiskach, w tym w dziale  orzecznictwa w zakresie kar pieniężnych z tytułu naruszenia ustawy o monitorowaniu przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym i SENT) 

Zastępca Dyrektora Agencji Celnej TSL Silesia,

Agent Celny z wieloletnim doświadczeniem  w zakresie obrotu towarowego, orzecznictwa w postepowaniu celno- podatkowym.(Egzamin Państwowy potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu Agenta Celnego 1993 ).  

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu TSL Silesia Sp z o.o.                                                                                 

Specjalista do spraw marketingu i szkoleń TSL Silesia Sp z o.o

W roku 2021 programem “Edukacyjny krok naprzód” został objęty zespół spedytorów i Agentów celnych TSL Silesia Sp. z o.o. który liczy 74 pełnych etaty.

Program “Edukacyjny krok naprzód” pod koniec 2021 roku został zgłoszony do konkursu PARP Pracodawca Roku 2021 w kategorii Wsparcie Pracownika.

Wniosek konkursowy #53