Zachęcamy do wypełnienia Ankiety satysfakcji Praktykanta.

Chcemy by naszą usługa maksymalnie odpowiadała oczekiwaniom Praktykantów.

Uwzględnimy w naszej pracy każdą propozycję oraz opracujemy każdą przekazaną uwagę.

Jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas na wypełnienie ankiety oraz za to, że jesteście z nami.

Zapraszamy do współpracy!