Do 80% dofinansowania!

Złóż wniosek i zdobądź dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla siebie i pracowników!

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000982

Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego stosowania ogólnych reguł preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia w oparciu o przepisy unijnego prawa celnego i umów o wolnym handlu których stroną jest Unia Europejska. Zapozna z rodzajami dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów stosowanymi w międzynarodowym obrocie handlowym.

Uzyskanie wiedzy z zakresu:

  1. znaczenia pochodzenia preferencyjnego i niepreferencyjnego towarów w wymianie handlowej, rodzajów stosowanych dokumentów w oparciu, o które deklarowane są stawki celne preferencyjne.
  2. wiążącej Informacji o Taryfikacji (WIT) i Pochodzeniu Towaru (WIP),
  3. uproszczonych sposobów dokumentowania pochodzenia towarów (rejestracja eksporterów w nowym systemie REX)

Uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego stosowania stawek celnych preferencyjnych przy imporcie towarów oraz zasad ich dokumentowania. Posiądziecie Państwo również umiejętność sporządzania dowodów pochodzenia towarów eksportowanych i nabywanych wewnątrzwspólnotowo.

Zdobyta w trakcie szkolenia wiedza praktyczna jak i teoretyczna w stopniu  zapewniającym umożliwi samodzielne stosowanie zasad przy nabywaniu preferencyjnego pochodzenia oraz dopomoże w szukaniu nowych rozwiązań pomysłów bazując na współpracy zespołowej i budowaniu relacji zawodowych.

W ramach szkolenia wiedza jest przekazywana nie tylko w formie standardowego wykładu, a przede wszystkim w formie rozwiązywania problemów oraz praktycznych porad.

Dzięki właśnie takiej formie prowadzenia szkolenia,  nabyte kompetencje  zapewniają posiadanie wiedzy dotyczącej stosowania reguł preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia w oparciu o przepisy unijnego prawa celnego oraz umów o wolnym handlu, których stroną jest Unia Europejska.

Program szkolenia:

  • Zasady dokumentowania pochodzenia towarów w tym uproszczonych sposobów wystawiania i dokumentowania pochodzenia towarów (rejestracja eksporterów w nowym systemie REX)
  • Zasady stosowania i sposobów uzyskiwania Wiążącej Informacji o Taryfikacji (WIT) i Pochodzeniu Towaru (WIP),
  • Zasady stosowania ogólnych reguł pochodzenia preferencyjnego, niepreferencyjnego oraz stosowania wspólnotowego statusu celnego.
  • Zasady stosowania rodzajów dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów i status celny
  • Zagadnienia związane ze stosowaniem stawek celnych preferencyjnych przy imporcie towarów na teren wspólnoty oraz zasad i warunków uznawania stawek celnych preferencyjnych przez organy celne w oparciu o przedstawione dowody pochodzenia.

 

Szkolenie zostanie poprowadzone przez 2 doświadczonych wykładowców (S.Musiał oraz G.Tomsia) , którzy posiedli wiedzę na poziomie eksperckim z zakresu reguł pochodzenia
i sposobu jego dokumentowania. Zasób wiedzy praktycznej i teoretycznej  prowadzący nabyli poprzez wieloletnie doświadczenie  w obszarze spedycji i logistyki w trakcie pracy w Agencji Celnej oraz  służby na kierowniczych stanowiskach w strukturach Służby Celnej i Celno – Skarbowej. Służba w organach dotyczyła organizacji czynności legalizacji dokumentów pochodzenia, przyjmowania i kontroli zgłoszeń celnych i warunków stosowania w nich środków taryfowych
i pozataryfowych.

Połączenie praktycznych umiejętności w stosowaniu reguł pochodzenia oraz walidowanie elementów wykazanych w zgłoszeniach celnych dało w efekcie stworzenie szkolenia o dużej wartości edukacyjnej i praktycznej.

Zapis na szkolenie:

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!