Podsumowanie roku 2022

TSL Silesia Group Sp. z o.o. działa na rynku spedycyjno-celnym w połączeniu ze Spółką powiązaną TSL Silesia Sp. z o.o, główną działalnością której jest świadczenie najwyższej jakości usług spedycyjno-celnych.

Spółka  TSL Silesia Group Sp. z o.o ma bardzo ambitne zadanie: pozycjonować na rynku celno-spedycyjnym usługi obu Spółek jako eksperta branży TSL poprzez świadczenie usług szkoleniowo-rozwojowych dla Klientów oraz  Partnerów.

Rok 2022 był niezwykłe ważny dla Spółki szkoleniowej, zostały założone fundamenty przyszłych sukcesów oraz Spółka potwierdziła status eksperta na rynku TSL poprzez uzyskanie certyfikatu jakości świadczonych usług.

W roku 2022 TSL Silesia Group Sp. z o.o zrealizowała usługę szkoleniowo-doradczą dla 35 firm oraz 112 uczestników szkoleń i doradztw. Głównie były to doradztwa na telefon, doradztwa online, szkolenia na żywo oraz dostęp do szkoleń nagranych.

TSL Silesia Group Sp. z o.o. ma pod stałą opieką również spedytorów i Agentów Celnych Spółki powiązanej TSL Silesia Sp. z o.o. W 2022 roku  – 27 Agentów Celnych i Spedytorów z 6-ciu oddziałów TSL Silesia Sp. z o.o.  zostały przeszkolone w ramach autorskiego programu “Edukacyjny Krok naprzód”, który łączy 5 szkoleń spedycyjno-celnych. 

Największym zapotrzebowaniem na rynku w roku 2022 cieszyły się szkolenia oraz doradztwa z zakresu Ustawy o SENT co było powiązane z poszerzeniem listy towarów objętych Ustawą o SENT.

Jednym z najważniejszych wydarzeń roku 2022 była certyfikacja usług szkoleniowo-doradczych oraz otrzymanie certyfikatu Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) Nr rejestracyjny certyfikatu:  DEKRA/SUS/000982.

Spółka także pomyślnie przeszła weryfikacje w BUR, oraz podpisała umowę z WUP w Krakowie, dzięki czemu klienci Spółki mają możliwość ubiegać się o dofinansowanie do usług szkoleniowych z EFS oraz KFS. Dodatkowo, z usług TSL Silesia Group mogą korzystać  uczestnicy projektu “Kierunek Kariera Zawodowa”, w którym uczestnicy mogą rozliczać się za szkolenia bonami elektronicznymi.  

Jak już było zaznaczone wyżej, TSL Silesia Group ma pod swoją stałą opieką spedytorów oraz Agentów celnych Spółki powiązanej TSL Silesia Sp. z o.o.  Spedytorzy oraz Agenci Celni są objęci programem szkoleniowym “Edukacyjny krok naprzód”, co zostało docenione przez PARP odpowiednim dyplomem.

Niemniej ważnym dla pozycjonowania Spółki na rynku jako eksperta branży był udział w konkursie Innowator Śląska 2022 w kategorii mikroprzedsiębiorstwo. Mimo że TSL Silesia Group jest zaliczana do kategorii mikroprzedsiębiorstwo, ma duże ambicję, wiedzę oraz możliwości by zabłysnąć na rynku usług szkoleniowo-doradczych jako Innowator oraz ekspert branży TSL.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom szkoleń w roku 2022 za zaufanie i wybór TSL Silesia Group Sp. z o.o. jako firmy szkoleniowej. Dziękujemy również instytucjom, którzy doceniły naszą prace odpowiednim certyfikatem, dyplomem, wyróżnieniem i zapraszamy do współpracy w nowym Roku!

Zapraszamy do współpracy

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!