Karta zgłoszenia reklamacji wykonanej usługi szkoleniowo-doradczej

TSL Silesia Group jest firmą szkoleniowo-doradczą z zakresów tematyki celnej, spedycyjnej na rynku TSL. Wszystkie działania firmy szkoleniowej są ukierunkowane na wsparcie Klientów pod kontem merytorycznym i praktycznym, a także nabyciu przez uczestników szkoleń nowych umiejętności.

TSL Silesia Group opracowała  procedurę reklamacji, w razie gdyby realizowana usługa nie spełniła oczekiwań klienta.
Zgłoszenie reklamacji najpóźniej  2 dni  od wystąpienia niezgodności lub wątpliwości klienta.
Rozpatrywanie reklamacji – 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
Reklamacja jest rozpatrywana przez koordynatora z udziałem szkoleniowców/doradców, których dotyczy zaistniała sytuacja.
Forma odpowiedzi na zgłoszona reklamację – pisemna.
Rekompensata:  dodatkowe spotkanie doradcze / szkoleniowe. Może występować rekompensata finansowa, w razie gdyby usunięcie niezgodności było niemożliwe. W tym przypadku rekompensata finansowa nie może przekroczyć 30 % wartości usługi.
Zgłoszenie reklamacyjne jest przyjmowane w formie wypełnionej karty zgłoszeniowej, dostępnej na stronie internetowej TSL Silesia Group. 

Zapis na szkolenie: