TSL Silesia Group Sp z o.o. jest firmą szkoleniowo-doradczą przede wszystkim z tematyki celno-spedycyjnej. Działa na rynku TSL w połączeniu swoich sił ze spółką Matką TSL Silesia Sp z o.o. co zapewnia posiadanie przez szkoleniowców wiedzy teoretycznej oraz praktycznej na odpowiednim poziomie.

Jakość świadczonych usług przez TSL Silesia Group jest potwierdzona posiadanymi referencjami od Klientów. Referencje poświadczają, że TSL Silesia jest  rzetelną firmą szkoleniowo-doradczą, która stawi dobro Klienta i dostosowanie oferty do potrzeb Klienta na pierwsze miejsce.

Referencje Klientów TSL Silesia Group są dostępne po indywidualnym zgłoszeniu się osób, planujących nawiązać współprace w zakresie organizacji szkolenia lub doradztwa. Nie udostępniamy referencję na stronie internetowej firmy z uwagi na zawarte w nich  dane osobowe.  

W ciągu 2021 roku z usług szkoleniowo-doradczych TSL Silesia Group skorzystało 84 uczestników szkoleń i doradztw. Uczestnicy szkoleń i doradztw w roku 2021 to spedytorzy, Agenci Celni, logistycy, kierownicy które są zatrudnione w firmach spedycyjnych, Agencjach Celnych, firmach produkcyjnych, handlowych oraz przewozowych.

Także w roku 2021 się udało “uratować” 1 zatrzymany z powodu braku zgłoszenia SENT samochód Klienta oraz przygotować opracowanie projektu wniosku o pozostawienie protokołu z kontroli bez rozpoznania i ponowne zbadanie okoliczności wydarzenia.

W ramach codziennej działalności na rzecz spółki Matki, szkoleniowcy opracowali i wdrążyli Program szkoleniowy  „Edukacyjny Krok naprzód”, z którego korzystają wszyscy pracownicy spółki matki TSL Silesia Sp. z o.o. Autorstwo i udział w projektach edukacyjnych na rzecz spółki Matki jest najlepszą referencją dla szkoleniowców. Autorskim programem edukacyjnym „Edukacyjny Krok naprzód” zostały  objęte 74 osoby.

W 2021 roku z Autorskiego programu szkoleniowców „Edukacyjny Krok naprzód” także mieli możliwość skorzystać praktykanci TSL Silesia Sp z o.o:

Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących ul. Webera Bytom
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu.

Nagroda główna PARP za program wsparcia inicjatyw pracowniczych „Krok naprzód” dla TSL Silesia Sp. z o.o.  jest na swój sposób referencją PARP, potwierdzającą doświadczenie oraz odpowiednie umiejętności szkoleniowcy i doradcy TSL Silesia Group – Wiktorii Turłajewej. Autorskim programem wsparcia inicjatyw pracowniczych „Krok naprzód” zostały objęte 74 osoby.

W roku 2021 programem “Edukacyjny krok naprzód” został objęty zespół spedytorów i Agentów celnych TSL Silesia Sp. z o.o. który liczy 74 pełnych etaty.

Program “Edukacyjny krok naprzód” pod koniec 2021 roku został zgłoszony do konkursu PARP Pracodawca Roku 2021 w kategorii Wsparcie Pracownika.

Wniosek konkursowy #53 

Zapis na szkolenie:

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!