W ofercie naszego przedsiębiorstwa znajduje się także usługa reprezentacji podmiotów zagranicznych w charakterze przedstawiciela podatkowego dla obsługi celnej w imporcie .

      W ramach upoważnienia nasza Agencja, działając w statusie przedstawiciela podatkowego, zastępuje i reprezentuje importera spoza terytorium RP,  w czynnościach zgłoszenia towaru do odprawy celnej a także dokonuje rozliczenia za niego podatek VAT w imporcie.

       Przedstawiciel podatkowy przejmuje obowiązki podatnika i odpowiada za wykonane czynności,  tak jak gdyby sam dokonywał importu towarów, a następnie ich przemieszczenia w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy.

      Z perspektywy podatnika zagranicznego , rozwiązanie to jest bardzo korzystne, ponieważ zwalnia go z konieczności dokonania rejestracji dla potrzeb VAT w Polsce, a także przeprowadzania wszelkich rozliczeń w zakresie tego podatku. Dzięki ustanowieniu naszej Agencji pełnomocnikiem podatkowym , importer spoza  R.P. , może być zwolniony z zapłaty tego podatku w Polsce pod warunkiem że po dopuszczeniu do obrotu w procedurze 42 00  towar zostanie wywieziony do innego państwa UE w ramach WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy).

Polecamy ten rodzaj usługi zwłaszcza dla ładunków masowych przewożonych transportem kolejowym.