Pogotowie Doradcze SENT, SENT odpady

Odpady w systemie SENT, kosztowne skutki niezgłoszenia towaru w systemie SENT

W katalogu usług oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo , polecamy Państwu skorzystanie z Pogotowia Doradczego SENT .

Powyższa usługa dotyczy błyskawicznego doradztwa , konsultacji i pomocy prawnej w trakcie prowadzonej przez uprawnione organy kontroli środka przewozowego podczas transportu . Posiadamy wieloletnie , szerokie doświadczenie w zakresie procedur kontrolnych i administracyjnych stosowanych przez funkcjonariuszy Służby Celno Skarbowej . Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna w kontaktach z organami celnymi oraz głęboka znajomość przepisów ustawy SENT  pozwala nam skutecznie pomagać w tzw. sytuacjach krytycznych podczas kontroli drogowych.

Niejednokrotnie nieznajomość prawa oraz brak świadomości o przyjętych sposobach działania organów kontrolnych doprowadza do pogłębienia mogących pojawić się wątpliwości funkcjonariuszy i nieuprawnionych stwierdzeń dotyczących uznania naruszenia przepisów a w konsekwencji potencjalnych wysokich kar pieniężnych.

Nasza szybka konsultacja w takich przypadkach może zapobiec nieuzasadnionemu zakłóceniu łańcucha dostaw i opóźnieniu realizacji transportu towarów podlegających monitorowaniu. 

 

Nasi eksperci ,działając w granicach prawa , dysponując przekazanymi przez klientów informacjami są w stanie w szybki sposób rozpoznać istotę problemu , ustalić stan faktyczny i prawny w której znajduje się uczestnik procedury. Zaproponują działania które należy podjąć w celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości i w celu zwolnienia środka przewozowego do dalszego przewozu. W szczególnych przypadkach służymy pomocą w bezpośrednim dialogu z dokonującymi kontroli funkcjonariuszami uprawnionych służb.

Doradcy TSL Silesia Group

Agnieszka Maduta

Sławomir Musiał

Zastępca dyrektora Agencji Celnej, Agent Celny z wieloletnim doświadczeniem  w zakresie obrotu towarowego, orzecznictwa w postepowaniu celno- podatkowym.(Egzamin Państwowy potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu Agenta Celnego 1993 ).  

Insp. SCS w st. spoczynku, emerytowany funkcjonariusz Służby Celno Skarbowej, z doświadczeniem służby na wielu stanowiskach, w tym w dziale  orzecznictwa w zakresie kar pieniężnych z tytułu naruszenia ustawy o monitorowaniu przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym i SENT) 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!