Nabycie przez uczestnika warsztatów umiejętności praktycznych z obsługi PUESK SENT,  dostarczenie uczestnikom praktycznego zbioru  informacji dotyczących stosowania przepisów ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego oraz obrotu  towarami SENT.

Podmiot wysyłający, podmiot odbierający, przewoźnik, podmiot nabywający, podmiot sprzedający.

Koszt udziału w warsztatach komputerowych dotyczących obsługi zgłoszeń SENT w PUESC

W trakcie szkolenia zapoznamy uczestników z usługami skarbowo-celnymi dostępnymi na portalu PUESC  dotyczącymi  obsługi operacji przewozu towarów w rejestrze zgłoszeń SENT .

 Prześledzimy „krok po kroku” wypełnianie formularzy elektronicznych dostępnych na portalu PUESC dla różnych scenariuszy przewozu przewidzianych w ustawie.

Omówimy sytuacje awaryjne oraz sposób postępowania w przypadku niedostępności rejestru SENT.

Wyjaśnimy znaczenie i zastosowanie  Dokumentu Zastępującego Zgłoszenie  oraz  przedstawimy zasady jego wypełniania.

Zapis na warsztaty SENT PUESC:

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!