Obowiązek podawania informacji o kraju pochodzenia w zgłoszeniach Intrastat

Szanowni Państwo !

Pragniemy przypomnieć iż w niedalekiej przyszłości bo w dniu 01.01.2021 r. podmioty dokonujące obrotu towarowego w Unii Europejskiej będą zobowiązane do poszerzenia danych zawartych w wywozowych deklaracjach INRASTAT o informacje dotyczące kraju pochodzenia towaru. Powyższy obowiązek jest konsekwencją uchwalenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej . Ministerstwo Finansów poinformowało iż jest przygotowywana zmiana do rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT a już od 1 lipca 2021 roku zostanie zapewniona prawna i techniczna możliwość podawania ww. informacji w zgłoszeniach INTRASTAT.

    Dodanie do elementów danych statystycznych wewnątrzunijnego handlu towarami adnotacji o pochodzeniu towaru wymusza konieczność wcześniejszego przygotowania merytorycznego personelu zaangażowanego w obsługę handlu zagranicznego. Mając na uwadze mogące się pojawić problemy w prawidłowym ustaleniu kraju TSL wychodząc naprzeciw potrzebom klienta oferuje pakiet/szereg szkoleń i usług doradczych poświęconym zagadnieniom pochodzenia towarów w oparciu o Unijny Kodeks Celny i umowy o wolnym handlu w części protokołów ws reguł pochodzenia

Zapisy na szkolenie/doradztwo: