Dopasowanie usług szkoleniowych do potrzeb Klienta jest dla nas na pierwszym miejscu. Zanim przystąpimy do rozmów o realizacji szkolenia, staramy się uzyskać jak najwięcej informacji w czym możemy  pomóc.

W wyniku analizy zgłoszeń Klientów w trakcie roku 2021, wyodrębniliśmy kilka wspólnych podstawowych potrzeb Klienta.

Główne potrzeby Klientów  TSL Silesia Group można podzielić na grupy: doradztwo w potrzebach nagłych, doradztwo bieżące, wdrążenie nowych pracowników,  wdrążenie nowych kierunków działalności, nabycie nowych umiejętności oraz wiedzy praktycznej, nabycie wiedzy specjalistycznej by przygotować odpowiednie procedury pod ISO.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów,  staramy się prowadzić odpowiednie działania korygujące oraz dopasowanie usług w wyniku własnych działań.

Została przygotowana i wdrążona odpowiednia procedura reagowania na pilne zgłoszenia, przydzielone osoby odpowiedzialne za doradztwo w sprawach nagłych, pilnych, które potrzebują interwencji specjalisty.

W roku 2021 się udało “uratować” zatrzymany samochód z powodu braku zgłoszenia SENT oraz przygotować Opracowanie projektu wniosku o pozostawienie protokołu z kontroli bez rozpoznania.

Została opracowana i wdrążona procedura pozwalająca na realizację doradztwa celnego oraz doradztwa z zakresu SENT ukierunkowana na dostosowanie wykonanej usługi według analizy potrzeb Klienta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, przyjęliśmy na siebie obowiązki związane z wdrążeniem nowych pracowników na nowych stanowiskach. W tym celu zostały opracowane szkolenia, które przekazują odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności dla przyszłych Agentów Celnych, Spedytorów oraz osób, które mają zgłaszać towar w systemie SENT.

Tematyka dotyczy tylko firm spedycyjnych oraz przewoźników. Nie traktujemy firmy spedycyjne jako konkurentów, a jako przyszłych partnerów, wspólnie z którymi możemy realizować nowe pomysły i rozwijać nowe kierunki. W roku 2021 przeszkoliliśmy firmy spedycyjne, główną działalnością których była spedycja samochodowa lub spedycja krajowa. Dzięki udziału w szkoleniu, firmy poszerzyli swoja działalność  z zakresów spedycji kolejowej, morskiej, intermodalnej, a my zyskaliśmy nowych partnerów w biznesie.

Wszystkie szkolenia celne oraz spedycyjne opracowane tak, by zapewnić nabycie nowych umiejętności. Szkolenia ciągle są aktualizowane o nową informację, o nowe przepisy oraz sytuację na rynku.

W ciągu 2021 roku szkolenie z zakresów SENT było niejednokrotnie aktualizowane. Również Szkolenie ze spedycji kolejowej i intermodalnej z elementami sprzedaży zostało uzupełnione o sytuacje na rynku przewozowym, dotyczącą zakazu tranzytu przez Ukrainę.

Uwzględniając najbardziej wymagające oczekiwania Klientów, została opracowana forma szkolenia by umożliwić nabycie przez uczestników umiejętności i wiedzy na poziomie pozwalającym na samodzielne przygotowanie procedur pod ISO.

Zostały opracowane szkolenia tak, by zapewnić uczestnikom posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej wraz z nabyciem odpowiednich umiejętności dla rozpoczęcia pracy na nowym stanowisku.

W roku 2021 dokonano korekt i uzupełnień w szkoleniu SENT w związku z wprowadzanymi lub planowanymi zmianami w przepisach :

  1. poszerzenie katalogu towarów monitorowanych o metanol syntetyczny
  2. zmianami dotyczącym sposobu potwierdzania odbioru oleje opałowego na cele grzewcze
  3. wyłączeniem z systemu monitorowania przewozu i obrotu towarów z pozycji CN ex 2711 propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu w przypadku gdy są one przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem elektronicznego dokumentu dostawy ( „e-DD”)
  4. z uruchomieniem systemu e-TOLL,  przeznaczonej do wnoszenia opłat drogowych zintegrowanej z systemem SENT, dzięki czemu za jej pośrednictwem możliwe jest jednoczesne przekazywanie danych geolokalizacyjnych na potrzeby poboru opłat drogowych oraz przewozu towarów objętych systemem SENT.
  5. opracowaniem przez MF projektu przewidującego objęcie systemem SENT towarów, które są odpadem w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.), których przemieszczanie.