Wiele Przedsiębiorstw inwestuje w szkolenia nie tylko swoich pracowników, a również partnerów w biznesie , podwykonawców, Klientów kierując się dobrem firmy oraz stawiając kroki w stronę rozwoju i umocowaniu pozycji rynkowej.

Szkolenia w wykonaniu TSL Silesia Group Sp z o.o. są specjalistyczne, dotyczą konkretnej branży, bardzo wartościowe pod kontem merytorycznym i praktycznym. Nabyte umiejętności w trakcie szkolenia zapewniają bezbłędne wykonywanie  obowiązków, zapewniają samodzielność oraz podejmowane działania w kierunku zaoszczędzania lub rozwoju firmy.

Uczestnicy szkoleń  w wykonaniu TSL Silesia Group mają przed sobą różnego rodzaju zadania, analiza oczekiwań  Klienta pomaga w ustaleniu priorytetów, by całkowicie dostosować szkolenie do potrzeb Klienta.

Na przykład, w  2021 roku w szkoleniach TSL Silesia Group  wzięli udział 84 uczestników. W każdym konkretnym przypadku była prowadzona analiza potrzeb szkoleniowych, w celu ustalenia w jakim zakresie szkoleniowcy mogą wesprzeć uczestników w codziennym wykonywaniu obowiązków i w dążeniu do celu.

W podsumowaniu rocznym przedstawiamy Państwu listę pytań z którymi Klienci się zwrócili do TSL Silesia Group z prośbą o realizację szkolenia. Mamy taka nadzieję, że lista pytań będzie również pomocna dla Państwa by podjąć decyzję  o tym, jaka tematyka jest najbardziej odpowiednia w roku 2022.

Dwie firmy spedycyjne po zakończeniu szkolenia, poszerzyli swoją ofertę o nowe kierunki: spedycję lotniczą, kolejową, morską, intermodalną. Jedna z  firm została partnerem TSL Silesia Sp. z o.o. oraz w ciągu roku 2021 wielokrotnie zwracała się z prośbą o wycenę nowych dla siebie kierunków – transportów lotniczych, morskich i kontenerowych. Co również zapewniło doradztwo poszkoleniowe dla uczestników szkolenia w trakcie całego roku.

W roku 2022 oczekujemy na rozpoczęcie współpracy pomiędzy TSL Silesia Sp z o.o. a  kolejnym uczestnikiem szkoleń (również firmą spedycyjną). Współpraca ma dotyczyć poszerzenia działalności na runku Wschodnim.

W trakcie roku 2021 Klienci TSL Silesia również mieli możliwość przeszkolić swoich partnerów z tematyki SENT. Na przykład, firma spedycyjna przeszkoliła partnerów – przewoźników by uniknąć kar związanych z brakiem zgłoszeń SENT.

W trakcie roku również TSL Silesia Group wspierała Klientów pod kontem merytorycznym z zakresu zgłoszeń SENT zapewniając wymagane wsparcie w rozpoczęciu przewozów towarów objętych monitorowaniem. Dla Klientów, nie posiadających doświadczenia, zostały opracowane warsztaty online, w ramach których szkoleniowiec na żywo przedstawił jak się poruszać w PUESC, jak zarejestrować firmę w PUESC oraz jak zrobić pierwsze zgłoszenie SENT.

Dla firm, które realizują przewozy na stałe, zostały zorganizowane szkolenia dla nowych spedytorów oraz agentów celnych, w celu wdrążenia na nowym stanowisku pracy.
W ramach doradztwa dla jednego z Klientów, zostało przygotowane opracowanie projektu wniosku o pozostawienie protokołu z kontroli bez rozpoznania w trybie art. 165c par.2 pkt.1 ustawy Ordynacja Podatkowa w związku z art. 26 ust.5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi  i o ponowne zbadanie okoliczności wystawienia mandatu karnego i uchylenie w/w mandatu z Urzędu  , w trybie art. 101 kodeksu postępowania w sprawie o wykroczenia.
Jeżeli chodzi o dostęp do szkoleń nagranych, przez 10 dni roboczych, uwzględniamy indywidualne potrzeby każdego Klienta, oraz wydłużamy dostęp do szkolenia w razie ustalenia przyczyn, według których Klient nie mógł korzystać ze szkolenia w ustalonym terminie.  

Zapraszamy wypełnić ankietę Analizy potrzeb szkoleniowych. Wypełniona ankieta pozwoli dostosować ofertę szkoleniową do Państwa potrzeb, również ankietę można wykorzystać jako zgłoszenie do udziału w szkoleniu.
Serdecznie zapraszam do współpracy.